TB Piedāvājums

teambuilding

Kāda ir tava komanda, tāds ir tās darbs!

Komanda ir neliels cilvēku skaits, kuriem ir vienam otru  papildinošas prasmes, kuri ir iesaistījušies vienotas  misijas un mērķu sasniegšanai, kā dēļ viņi spēj sevi  efektīvi vadīt. Bet, lai efektīvi to katrs pildītu komandā vienam otru ir jāatbalsat, jāmotivē, jārada vide lai katrs justos tai piederīgs.
Divi spēj vairāk kā viens, bet arī diviem ir jāspēj sastrādāties.  Tādēļ,  mēs piedāvājam un organizējam  īpaši Jums sagatavotas saliedēšanās spēles un pasākumus, atbilstoši Jūsu vēlmēm, spējām, izvēlētajai vietai un tematikai.
Saliedēšanās pasākumā Jūs sagaida  gan sportiski un intelektuāli, gan radoši un asprātīgi uzdevumi. Kopīgi vārīsim un gatavosim zupu, pārvarēsim purvus un dažādas šķēršļu joslas, uzmeistarosim „kaķenes”, uzveiksim  astoņkājus, netradicionāli novāksim dārzeņu ražas, lasīsim leģendas, meklēsim dārgumus, atrisināsim noslēpumus un piedzīvosim vēl daudzus citus piedzīvojumus. Uzdevumus bez komandas locekļu savstarpējās mijiedarbības nebūs iespējams izpildīt, tādēļ „Katrs savu roku liek, lai lielais darbiņš uz priekšu tiek!”
Mūsu mērķis ir veidot pozitīvu un atvērtu darbinieku komunikācijas iekšējo vidi, kā arī dāvāt iespēju nepiespiestā gaisotnē tuvāk iepazīt savus draugus un kolēģus.
Komandu saliedēšanās pasākums Jums palīdzēs iepazīt savus kolēģus, priekšniekus un draugus no pavisam citas puses. Mēs izstrādāsim un organizēsim īpaši Jums sagatavotas saliedēšanās spēles un pasākumus, atbilstoši Jūsu vēlmēm, spējām, izvēlētās vietas, izvēlētās tematikas utt.  Ja būs nepieciešams, organizēsim pasākumu arī pie Jums birojā!
oFilozofija
Uzņēmums ir veiksmīgs, ja tā kolektīvs ir stiprs un vienots, bet darbinieki – viens otru atbalstoši gan fiziski, gan psiholoģiski