SSLD KontaktiSporta biedrība “Par Stipru Latviju”

K.Barona 108/2-22, Rīga. LV 1050, Latvija
Valdes loceklis:
Māris Liepiņš, mob. 
e-pasts:
Producents:
Gatis Dzeguze, mob. 
e-pasts:
Projekta konsultanti:
Zintis Šķipors, mob
e-pasts:
Arturs Plostnieks, mob.
E-pasts: