Stiprai Latvijai

Rīgas Spēkonis | Otr, 2010. gada 27. aprīlis 21:07

Pasākumiem mūsdienās nav tikai izklaides funkcija,bet arī papildusmisija-veidot Latvijas cilvēkus stiprākus.Cilvēkiem šodienas apstākļos ir nepieciešami pozitīvie pārdzīvojumi un emocionālā saite ar savu zemi,valsti,pilsētu.Tāpēc kvalitatīvu un radošu pasākumu noriseipilsētā ir neatsverama loma saliedētības sajūtas veicināšanā.Mūsu mērķis ir pasākumi,kurospiedalās ikviens,kas jūt savu piederību savai valstij,pilsētai,novadam vai ciematam,tādejādi stiprinot mūsu kopības sajūtu un apziņu,ka līdzīgi domājošie ir liels spēks.

Raimonds Bergmanis

Latvijas Spēka Atlētu Federācijas Dibinātājs