Partneri

Nacionālais sporta portāls
Radio SWH

travelnews.lv

Foruma jaunumi

MS Ziema

Attīstot ideju par “Mazā Stiprinieka piedzīvojumiem”, esam izveidojuši īpašu projektu pasākumam ziemā.

Pedējos gados viens no mūsu lielākajiem projektiem ir pasākums aktīviem bērniem un viņu vecākiem “Mazā Stiprinieka piedzīvojumi”. Aizvien biežāk nākas dzirdēt par vājajiem fiziskās sagatavotības rādītājiem bērnu un jauniešu vidū (slikta stāja, ķermeņa vispārējās veselības problēmas, t.sk., garīgās veselības traucējumi, ko izraisa pieaugošais stress u.c.). Saprotam, ka daudz kārt tā ir vecāku vainu, kuriem pietrūkst līdzekļu un brīvā laika, lai iesaistīti savas atvases veselību uzlabojošās aktivitātēs. Tāpēc esam nonākuši pie slēdziena, ka viens no mūsu stratēģiskiem mērķiem ir aktīvās atpūtas pasākumu rīkošana bērnu un jauniešu auditorijai, kuros aktīvu dalību var ņemt arī viņu vecāki. Tāpēc ir tapis šis projekts, kurā aicinām iesaistīties arī Jūsu pilsētu un novadu.
Pašos pirmsākumos tas bija vienas dienas aktīvās atpūtas festivāls Rīgā, Mežaparka Zaļajā teātrī. Kopumā ir sarīkoti jau četri šādi pasākumi un tie nedalīti piesaista kuplu apmeklētāju skaitu. Šajos gados ir izveidota tehniskā bāze, kura nodrošina festivāla atraktivitāti un pieejamību dažāda vecuma bērniem. Pamatideja saistās ar dažādas sarežģītības šķēršļu joslu, kura jāveic bērniem lai saņemtu balvu.

Piedāvājam papildinat savas pilsētas svētku sarakstu ar mūsu projektu, kurš lieliski iekļausies bērnu Ziemassvētku brīvdienu kalendārā

Pasākuma rīkotāji garantē, ka iesaistoties, Jūs iegūsiet jaunu projektu, kurš dos prieku jūsu pilsētas jaunajai paaudzei un kalpos par stimulu vecākiem padomāt par savu bērnu veselību. Šis nebūs pasākums ar standartizētajām piepūšamajām atrakcijām. Šeit ik viens varēs skriet, lekt, mest grozā, sist vārtos un priecāties dažādos citos veidos.

Mazā Stiprinieka Vasaras piedzīvojumi :