LK14 Apraksts

LĀČPLĒŠU KROSS
2014. gada 11. oktobris, Biķernieku sporta bāze
SKRIEN PAR LATVIJU UN PIERĀDI, KA MĒS ESAM STIPRI!
Patriotisma mēnesī, oktobrī, Rīgā norisināsies atraktīvās krosa sacensības „Lāčplēšu kross”. Pasākums plānots kā skrējiens par Latviju, kurā tā dalībniekiem brīvā dabā izveidotā trasē būs jāpārvar vairāki desmiti mākslīgi un dabīgi radīti šķēršļi, kā arī jāiesaistās dažādās citās aktivitātēs. Daļa no šķēršļiem jau ir pārbaudīti „Stipro skrējienā”, bet arī tiks veidoti jauni, piemērojot tos vairāk pilsētvidei. Pieveicot distanci, ikviens varēs iemācīties pārvarēt arī sevi, pārbaudīt savus spēkus un izjust īstu saliedētību starp visiem dalībniekiem.
Līdz šim „Stipro skrējienā” pulcējušies tikai paši visas Latvijas stiprākie ļaudis vecumā no 18 gadiem, jo ne kuram katram trasi pievarēt ir pa spēkam. „Lācplēšu kross” tiek veidots tā, lai savus spēkus tajā varētu pamēģināt arī tie, kuri ikdienā nenodarbojas aktīvi ar sportu, tostarp ģimenes ar bērniem, pusaudži vecumā no 12 gadiem, jaunieši un arī vecāka gada gājuma cilvēki. Pasākuma galvenais mērķis ir nodrošināt fizisko aktivitāšu pieejamību ikvienam, kurš vēlas savu brīvo laiku pavadīt , saliedēt valsts iedzīvotājus un ģimenes, kā arī sekmēt valstiskās identitātes apzināšanos.
Pasākumā radīsim ne tikai sportisku, bet arī patriotisku atmosfēru, jo „Lāčplēšu kross” plānots kā viens no Patriotisma mēneša pirmajiem notikumiem. Pasākuma galvenais vadmotīvs saistīts ar visiem zināmo varoņeposu „Lāčplēsis”, kur galvenais tēls ataino mūsu tautas diženumu un Lāčplēša varonība simbolizē cilvēka drošsirdību, aizstāvot dzimteni. Šo sajūtu centīsimies radīt arī pasākumā, ne tikai radot atbilstošus šķēršļus un noformējumu, bet arī piedāvājot iespēju skatītājiem, līdzjutējiem iesaistīties tikpat nozīmīgās sportiskajās un radošās izklaidēs, pavadot kvalitatīvi brīvdienu visiem kopā.

 

Dalībnieku/Starta grupas:

Kadetu skrējiens – pusaudžiem, vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Trases garums – 1000m, šķēršļu skaits – 6. Skrējiens notiek komandu ieskaitē (komandā 4 cilvēki, obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem). Dalībniekiem nepieciešama vecāku vai izglītības iestādes atļauja dalībai sacensībās.

Jauniešu skrējiens – jauniešiem, vecumā no 15 līdz 17 gadiem. Trases garums – 2500m, šķēršļu skaits – 12. Skrējiens notiek divās ieskaitēs:
• Individuālā ieskaite – meitenes un puiši tiek vērtēti atsevišķi. Dalībniekiem nepieciešama vecāku vai izglītības iestādes atļauja dalībai sacensībās.
• Komandu ieskaite – komandā 4 cilvēki, obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem. Dalībniekiem nepieciešama vecāku vai izglītības iestādes atļauja dalībai sacensībās.

Pieaugušo skrējiens – pieaugušajiem, sākot no 18 gadu vecuma. Trases garums – 5000m, šķēršļu skaits – 25. Skrējiens notiek divās ieskaitēs:
• Individuālā ieskaite – vīrieši un sievietes tiek vērtētas atsevišķi.
• Komandu ieskaite – komandā 4 cilvēki, obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem.

Tautas skrējiens – pieaugušajiem, sākot no 18 gadu vecuma. Trases garums – 2500m, šķēršļu skaits – 12. Skrējiens notiek individuālajā ieskaitē. Tiek vērtētas sievietes un vīrieši atsevišķi.

Ģimeņu skrējiens – ģimenēm ar bērniem līdz 11 gadu vecumam. Trases garums – 400m, šķēršļu skaits – 5. Šķēršļi pielāgoti, lai tos varētu veikt mazi bērni. Skrējiens notiek ģimeņu (komandu) ieskaitē – bez dalībnieku skaita ierobežojuma, taču obligāti jābūt bērniem līdz 11 gadu vecumam.