CR14 Apraksts


Nissan Norde Cartoon Rallijs 2014

Šogad Rīga ir kļuvusi par 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Līdz ar to, Rīgā, visa gada garumā, plānots rīkot daudz un dažādus kultūras pasākumus, proti, kultūra visplašākajā nozīmē 365 dienas gadā ar jaunu izpratni par kultūru kā pozitīvu pārmaiņu spēku cilvēku dzīvē.

Biedrība  “Par stipru Latviju”, kurai ir plaša pieredze dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā, kā arī ilggadēja pieredze “Cartoon rallija” rīkošanā, piedāvā arī šogad Rīgas svētku ietvaros organizēt jau par tradīciju kļuvušo “Cartoon ralliju” jeb uzņēmumu, radošo apvienību, skolu un draugu grupu festivālu – sacensības, kurās dalībniekiem ir iespēja gan interesantā veidā prezentēt sevi, gan arī piedalīties dažādos konkursos un sacensties veiklības braucienā ar pašdarinātiem braucamrīkiem.

Šī gada projekta ietvaros “Cartoon rallijs – ceļojums laikā” plānots atspoguļot Rīgas kultūrvēsturisko attīstību no senatnes līdz mūsdienām, veidojot savdabīgu kultūrvēsturisko laika tiltu. Projekta ietvaros dalībnieki tiks sadalīti 4 grupās:

-          Braucamrīki, kuri atspoguļo Rīgu pirms 2.pasaules kara;

-          Braucamrīki, kuri atspoguļo Rīgu pagājušajā gadsimtā – pēc 2.pasaules kara;

-          Braucamrīki PSRS laikos;

-          Braucamrīki mūsdienās, atspoguļojot Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu.

“Cartoon rallijs – ceļojums laikā” viens no mērķiem ir atspoguļot Rīgas kultūrvēsturisko attīstību un saikni ar citu tautu kultūrām.  Proti, tieši no pašiem pirmsākumiem veidojusies Rīgas multikulturālā vide, kur vienkopus mituši daudzu tautību ļaudis – latvieši, vācieši, krievi, poļi, zviedri, somi un citas tautas, ir veidojušas gan mūsdienu Rīgas kultūru, gan arī ekonomiku. Ņemot vērā iepriekš minēto projektā tiks aicināti piedalīties dažādu tautu un valstu uzņēmumi, apvienības un skolu komandas, kuru darba un dzīves vieta ir Rīga.

Komandu uzdevums būs ne tikai radoši noformēt savu braucamrīku atbilstoši savām vēlmēm, bet arī parādīt konkrētā vēsturiskā laika posma kultūrvēsturiskās iezīmes. Komandas atbilstoši savai specifikai, nacionālajai piederībai un vēsturiskajai izcelsmei tiks sadalītas noteiktos vēsturiskos laika posmos, kuram atbilstoši būs jāveido un jānoformē gan braucamrīks, gan komandas noformējums (pilota un pavadošā sastāva). Kā atsevišķa grupa tiks izdalīta mūsdienu braucamrīku grupa, kuras uzdevums būs atspoguļot galvenās mūsdienu Rīgas kultūras un ekonomikas iezīmes, kā arī Rīgu kā vietu, kur kopīgi dzīvo, strādā un atpūšas dažādu tautību iedzīvotāji.